Category Archives: ไฮดรอลิก

คุณสมบัติและการใช้งานกระบอกไฮดรอลิก

เครื่องจักรอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ขับเคลื่อนด้วยกระบอกไฮดรอลิกซึ่งใช้ของเหลวไฮดรอลิกที่มีแรงดันเพื่อให้การทำงานราบรื่น กระบอกสูบเหล่านี้มีการใช้งานที่หลากหลายในอุตสาหกรรมเครื่องกล ของเหลวที่มีความดันถูกควบคุมโดยผู้ควบคุมอุปกรณ์โดยใช้วาล์วควบคุม วาล์วควบคุมเชื่อมต่อกับท่อและท่อจ่าย วาล์วเหล่านี้ควบคุมการปล่อยของไหลและผสมของไหลกับก๊าซ ไฮดรอลิกแบ่งออกเป็นสองประเภทตามหน้าที่และโครงสร้างของอุปกรณ์ มีกระบอกสูบแบบสูบเดียวและแบบสองสูบซึ่งมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน 

ไฮดรอลิกประเภทต่าง ๆ ถูกนำมาใช้ในด้านต่าง ๆ

เช่น การก่อสร้าง วิศวกรรม เครื่องกล และอื่น ๆ สิ่งสำคัญคือต้องเลือกอุปกรณ์เหล่านี้ตามข้อกำหนดเฉพาะ มีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณาก่อนซื้อกระบอกสูบเหล่านี้ และปัจจัยที่สำคัญที่สุดบางประการ ได้แก่ ปัจจัยต่อไปนี้ อุปกรณ์เหล่านี้ควรมีความสามารถในการทนต่อแรงดันสูงหรืออีกนัยหนึ่งคือควรมีแรงดันใช้งานที่เหมาะสม ควรตรวจสอบเส้นผ่านศูนย์กลางของลูกสูบและกระบอกสูบก่อนซื้ออุปกรณ์เหล่านี้ อุปกรณ์เหล่านี้ควรสามารถรักษาอุณหภูมิสูงได้เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง การไหลของของไหลไฮดรอลิกจะระบุถึงความเร็วของอุปกรณ์ 

ประสิทธิภาพโดยรวมของกระบอกสูบอาจลดลง ซึ่งสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังการไหลของของไหลได้ จะมีการลดความเร็วของอุปกรณ์หากมีการสูญเสียการไหล ความเร็วที่เพิ่มขึ้นเกิดขึ้นเมื่อการไหลของของเหลวเพิ่มขึ้น มีหลายแง่มุมที่เพิ่มความเร็วของระบบ ไฮดรอลิกความเร็วจะเพิ่มขึ้นหากภาระของอุปกรณ์ลดลง อากาศในระบบเป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่ต้องพิจารณา ความเร็วของระบบจะเพิ่มขึ้นหากมีการแก้ไขการกักกันของอากาศ

โดยพื้นฐานแล้วกระบอกสูบเหล่านี้ใช้ในผลิตภัณฑ์ทางวิศวกรรม

เครื่องจักรหนักซึ่งต้องใช้พลังงานจำนวนมากในการทำงาน ใช้ในเครื่องจักรกลหนักส่วนใหญ่ เช่น รถขุด รถดันดิน เป็นต้น นอกจากนี้ยังใช้ในรถยนต์เป็นเบรกไฮดรอลิกเนื่องจากช่วยให้เบรกทำงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังใช้ในแม่แรงเพื่อยกอุปกรณ์หนักขึ้นจากพื้นผิว เป็นที่รู้จักกันว่าแม่แรงยกรถ แม่แรงตั้งพื้น และแม่แรงโรงรถ แม่แรงยกขวดเป็นอุปกรณ์อีกประเภทหนึ่งที่ใช้ในพื้นที่แคบเพื่อยกของหนัก 

ส่วนใหญ่จะใช้ในการซ่อมแซมฐานรากของบ้าน มันยังใช้สำหรับการก่อสร้างด้วย ไฮดรอลิกสามารถหาซื้อได้จากร้านค้าออนไลน์ในราคาย่อมเยา เนื่องจากมีอุปกรณ์ประเภทต่างๆ วางจำหน่ายผ่านร้านค้าออนไลน์ การเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะจึงค่อนข้างสำคัญ ร้านค้าที่มีชื่อเสียงส่วนใหญ่เสนออุปกรณ์เหล่านี้ในราคาที่เหมาะสมหากซื้อในปริมาณมาก