Category Archives: หม้อแปลงไฟฟ้า

ชนิดและการใช้งานของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง

หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นชื่อที่รู้จักกันดีในโลกของเครื่องใช้ไฟฟ้า รักษาความสมมาตรในการกระจายกระแสไฟฟ้าในแผงวงจรและเครื่องจักร เครื่องจักรเหล่านี้ช่วยเราและอุปกรณ์ไฟฟ้าอันล้ำค่าของเราไม่ให้ทำงานผิดพลาดเนื่องจากความผันผวนของแรงดันไฟฟ้า เครื่องเหล่านี้ใช้ในหลายวิธีเพื่อเพิ่มหรือลดการไหลของไฟฟ้าในแผงวงจร เครื่องจักรเหล่านี้มีหลายประเภทซึ่งมีการใช้งานที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน หม้อแปลงที่ได้รับความนิยมบางส่วน ได้แก่ ตัวแยก, กำลังไฟฟ้า, ไฟฟ้า, เสียง, กระแส, ไฟฟ้าแรงสูงและแรงดันต่ำ, หม้อแปลงแบบสเต็ปอัพและสเต็ปดาวน์เป็นต้นแต่วันนี้เรามาพูดถึงหม้อแปลงไฟฟ้าและการจำแนกประเภทกัน https://www.thaipatanakit.co.th/

หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องมือ

หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดนี้สร้างขึ้นเพื่อวัดกระแสไฟหรือกระแสในระบบไฟฟ้า นอกจากนี้ยังใช้เพื่อควบคุมระบบไฟฟ้าและป้องกันไม่ให้เกิดความผิดปกติ ระบบที่กระแสไฟไหลสูงเกินไปสำหรับวงจรเครื่องจักร หม้อแปลงเครื่องมือจะปรับระดับและทำให้เครื่องจักรทำงานต่อไป

หม้อแปลงเรโซแนนซ์

หม้อแปลงไฟฟ้าอุปกรณ์ประเภทนี้ใช้สร้างวงจรเรโซแนนซ์ตั้งแต่หนึ่งวงจรขึ้นไปโดยใช้ตัวเหนี่ยวนำการรั่วไหล ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องที่จะเรียกว่าเป็นหม้อแปลงไฟฟ้ารั่ว ขดลวดของอุปกรณ์นี้สามารถผลิตไฟฟ้าแรงสูงที่เหมาะกับเครื่องจักรรุ่นใหม่ที่มีไฟฟ้าแรงสูง

หม้อแปลงโพลีเฟส หม้อแปลงโพลี

หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายเฟสใช้เพื่อเพิ่มคุณลักษณะต่างๆ ให้กับการเปลี่ยนเฟส ข้างในนั้น วงจรที่เกิดจากสนามแม่เหล็กเชื่อมต่อเข้าด้วยกันจริง ๆ ดังนั้นจึงให้กระแส ‘สามเฟส’ ไปยังเครื่อง หม้อแปลงเสียง เหล่านี้ได้รับการออกแบบมาอย่างแม่นยำสำหรับอุปกรณ์เสียงและวงจร ตั้งแต่การกีดขวางความถี่วิทยุ การแบ่งหรือการรวมสัญญาณเสียงไปจนถึงการส่งสัญญาณต่ำและสูงไปยังวงจรไฟฟ้าแรงต่ำหรือสูง หม้อแปลงเสียงสามารถทำงานเหล่านี้ได้ทั้งหมด