บริการดูดส้วมเพื่อทำความสะอาดระบบบำบัด

ดูดส้วมรถดูดฝุ่นได้รับการออกแบบหลักเพื่อแยกอนุภาคออกจากไซต์หนึ่งแล้วลากไปยังตำแหน่งอื่นเพื่อกำจัด ในสหรัฐอเมริกา เมืองและเขตเทศบาลต่างๆ ใช้ยานพาหนะเหล่านี้ดูดส้วมเพื่อทำความสะอาดระบบบำบัดน้ำเสีย ถนน ดูดส้วมที่ดินปนเปื้อน น้ำมันและปิโตรเลียมที่หกรั่วไหล ของเสียที่เป็นพิษ และของเสียจากสารเคมี ดูดส้วมเป็นต้นแม้ว่างานประเภทนี้จะดูง่าย แต่หากทำไม่ถูกต้อง ทุกสิ่งที่ทำได้อาจมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอันตรายได้ ไม่เหมือนกับรถบรรทุก

ดูดส้วมอุตสาหกรรมอื่นๆ ยานพาหนะเหล่านี้มีความปลอดภัยมากดูดส้วมในการจัดการหากปฏิบัติตามกฎและการปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่เหมาะสม ต่อไปนี้คือประเด็นสำคัญหลายประการที่รถบรรทุกสุญญากาศต้องปฏิบัติตามเพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพการทำงานดูดส้วมเพื่อการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จความสำคัญของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึงคือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้น

ท่อจะสูญเสียแรงเสียดทานเนื่องจากรถได้รับการตั้งโปรแกรม

เนื่องจากสิ่งนี้มีผลอย่างมากต่อความสามารถในการดูดของรถดูดฝุ่น แรงที่เกิดจากท่อกว้าง ¼ นิ้วไม่เหมือนกับแรงที่เกิดจากท่อขนาดกว้าง 3/8 นิ้ว ดูดส้วมยิ่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อเล็กลง แรงดันดูดก็จะยิ่งสูงขึ้น ยิ่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อใหญ่ขึ้น แรงดันดูดก็จะยิ่งน้อยลงห้ามเปลี่ยนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่างงานควรกำหนดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของทางเดินไว้ล่วงหน้าก่อนปฏิบัติงานดูดส้วม มีคนงานเปลี่ยนสายระหว่างทำงานซึ่งอันตรายมาก ดูดส้วมสิ่งนี้จะไม่เพียงส่งผลต่อกำลังดูดของปั๊มเท่านั้น มันจะส่งผลกระทบต่อตัวรถบรรทุกสุญญากาศด้วย

ดูดส้วมความสามารถในการดูดของสายยางจะไม่มีประสิทธิภาพหากเปลี่ยนสายยางขนาด 8 นิ้วเป็นสายยางขนาด 4 นิ้วในระหว่างการทำงาน ท่อจะสูญเสียแรงเสียดทานเนื่องจากรถได้รับการตั้งโปรแกรมให้รับอากาศโดยใช้ท่อขนาด 8 นิ้ว แต่เนื่องจากใช้รุ่น 4 นิ้ว ดูดส้วมความเร็วของอากาศจะแตกต่างจากที่ควรจะเป็นมากผลิตภัณฑ์ที่ใช้กันทั่วไปสำหรับรถบรรทุกสุญญากาศประกอบด้วยท่อโพลีเอทิลีนลูกฟูกที่มีน้ำหนักเบาและพกพาสะดวก ดูดส้วมหากใช้ท่อร้อยสายประเภทนี้เป็นเวลานาน จะทำลายสมรรถนะของรถเท่านั้น ท่อเจาะเรียบจะดีกว่าเมื่อใช้กับงานที่ยาวนานและยากกว่า

หากมีการสูญเสียความเสียดทานเพิ่มขึ้น จะทำให้ประสิทธิภาพของเครื่องแย่

เนื่องจากมีประสิทธิภาพมากกว่าในแง่ของความสามารถในการดูดของรถบรรทุกประสิทธิภาพต่ำจากการสูญเสียแรงเสียดทานที่เพิ่มขึ้นหากการไหลลดลงเนื่องจากความปั่นป่วนบริการดูดส้วมในขณะที่อากาศไหลผ่านท่อสุญญากาศ ดูดส้วมก็จะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญและลดความสามารถในการดูด แรงเสียดทานลดลงโดยการเพิ่มความยาวของท่อ

หากมีการสูญเสียความเสียดทานเพิ่มขึ้น จะทำให้ประสิทธิภาพของเครื่องแย่ลงความปลอดภัยมีความสำคัญต่อการเพิ่มผลผลิต ดูดส้วมอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้และสามารถป้องกันได้ด้วยการทำความเข้าใจข้อมูลที่ระบุไว้ในประเด็นสำคัญสี่ประการข้างต้น ขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัยในการใช้งานรถดูดฝุ่นต้องจัดการกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการใช้งาน การปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้อย่างเหมาะสมดูดส้วมจะทำให้รถบรรทุกสุญญากาศกลายเป็นนักกินน้ำที่ปลอดภัยได้