อาหารผู้ป่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

ในผู้ป่วยเบาหวานกลไกที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดจะทำงานในลักษณะที่ผิดพลาดอาหารผู้ป่วย การดูแลเรื่องอาหารเป็นเรื่องสำคัญภายใต้บริบทนี้การขาดซึ่งทำให้น้ำตาลในเลือดสูงถึงระดับที่ไม่สามารถจัดการได้ อาหารผู้ป่วยแพทย์จะให้ข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนว่าผู้ป่วยเบาหวานสามารถรับประทานอาหารประเภทใดได้บ้างและควรหลีกเลี่ยงอย่างเคร่งครัด ผู้ที่มีระดับน้ำตาลในเลือดที่ควบคุมได้ยากจะต้องใช้ความระมัดระวังอย่างเต็มที่ในการรับประทานอาหารที่เป็นมิตรกับโรคเบาหวาน

การทานผักและผลไม้ในปริมาณปานกลางจะมีประโยชน์ต่อร่างกายและให้สารอาหารแร่ธาตุและเส้นใยอาหารแก่ร่างกาย แต่อาหารบางรายการเป็นที่ทราบกันดีว่าทำให้อาการรุนแรงขึ้นและจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงอาหารผู้ป่วยโดยเสียค่าใช้จ่ายทั้งหมดขนมและเค้กอาหารผู้ป่วยไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตามอาหารเหล่านี้จะไม่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง ดังนั้นในผู้ป่วยโรคเบาหวานการงดอาหารประเภทนี้จะช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับที่ต้องการ

การหลีกเลี่ยงอาหารมันและของทอดช่วยลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง

อาหารดังกล่าวทำโดยการเพิ่มส่วนผสมจำนวนมากที่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วยโรคเบาหวานและเหนือสิ่งอื่นใดคือเพิ่มแคลอรี่และส่งผลให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของทอดอาหารผู้ป่วยโดยทั่วไปไม่เป็นที่ต้องการของกลุ่มคนที่ใส่ใจเรื่องแคลอรี่ของสังคม ในผู้ป่วยโรคเบาหวานของทอดที่อุดมไปด้วยโซเดียมเกลือไขมันอิ่มตัว อาหารผู้ป่วยส่งผลเสียต่อทั้งระบบ ผู้ป่วยเบาหวานส่วนใหญ่จะเกิดโรคความดันโลหิตสูงในเวลาต่อมา อาหารผู้ป่วยการหลีกเลี่ยงอาหารมันและของทอดช่วยลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่งครีมและไขมันการบริโภคอาหารที่มีครีมและไขมันทำให้ผู้ป่วยโรคเบาหวาน

ไม่สามารถควบคุมได้และยังเป็นแหล่งไขมันที่อุดมไปด้วย อาหารผู้ป่วยเนยชีสเนยเทียมอยู่ภายใต้หมวดหมู่ของครีมและไขมันและไม่แนะนำสำหรับผู้ป่วยเบาหวานอาหารที่มีดัชนีน้ำตาลในเลือดสูงอาหารที่มีดัชนีน้ำตาลในเลือดสูงไม่จำเป็นต้องพูดเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดอย่างรวดเร็วและขอแนะนำอาหารผู้ป่วยอย่างยิ่งสำหรับผู้ป่วยเบาหวานให้หลีกเลี่ยงรายการอาหารดังกล่าวเนื่องจากจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมระดับ

การกลั่นแล้วจะดีกว่าเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์นมไม่แนะนำให้ใช้เนื้อสัตว์

อาหารกลั่น อาหารที่ผ่านการกลั่นและแปรรูปเป็นอาหารที่มีชื่อเสียงเนื่องจากเพิ่มแคลอรี่ส่วนเกินและไม่ดีต่อระบบย่อยอาหาร อาหารที่อุดมด้วยไฟเบอร์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับระบบย่อยอาหารของมนุษย์ อาหารผู้ป่วยมะเร็งสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานควรงดอาหารที่ผ่านการกลั่นแล้วจะดีกว่าเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์นมไม่แนะนำอาหารผู้ป่วยให้ใช้เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากนมสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน อาหารผู้ป่วยเบาหวานมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจอยู่แล้ว

เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากนมที่อุดมไปด้วยไขมันอิ่มตัวช่วยเพิ่มโอกาสในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในอัตราที่รวดเร็ว ควรหลีกเลี่ยงเนื้อแดงอย่างเคร่งครัด อาหารผู้ป่วยแต่สามารถบริโภคไก่ที่ไม่มีผิวหนังได้ในบางครั้งแอลกอฮอล์ผลร้ายของแอลกอฮอล์นั้นมีมากมายและจะดีกว่าหากผู้ป่วยเบาหวานถอนตัวจากสิ่งล่อใจเหล่านี้และหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยสิ้นเชิงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนโซดาและเครื่องดื่มประเภทอื่น ๆ ก็ไม่ดีสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน